ÅRETS 17. MAI-NAVN 2024

Hva ville 17. mai i nedre Vennesla ha vært uten
Lars Juvastøl? Uten tvil, ikke så organisert.
Han har vært med i komiteen i flere perioder, og i mange av disse årene som salgsleder. Innkjøp av varer, organisering av salget, gjennomføring og etterarbeid har han tatt ansvaret for.


Rutiner er lagt og systemer på plass, slik at selve arrangementet går på skinner.
Lars Juvastøl representerer Vennesla BK speidere. Det er 50 år siden han ble med i ungdomsarbeidet i Blå Kors og for 40 år siden var han med å startet speidergruppa her!
Han sier selv at det er det små øyeblikkene som gjør sterkest inntrykk på ham og motiverer til fortsatt innsats. Det å vite at jobben som gjøres betyr en forskjell for noen.

Det å treffe speidere etter mange år som forteller om speiderleirer og gode opplevelser de har hatt i speideren som barn, gir energi.
Å være en del av et fellesskap og dra i samme retning, er det beste med å være med i frivillig arbeid.
Når ja-mennesker som Lars engasjerer seg, så blir det bra. Selv i perioder som han har hatt mye å gjøre med jobb og familie, sier han aldri
nei til å hjelpe før og etter 17.mai arrangementet.
Hans kontaktnett, hans evne til å finne løsninger og ikke gi seg før jobben er gjort, gjør ham uvurderlig på vår festdag hvert år.


Tusen takk for jobben du har gjort, og vi
håper du vil være med på en eller annen måte videre.
Hilsen fra 17. mai-komiteen