Hilsen fra russen:

”Gratulerer med dagen!”

Som russepresident er det en ære å få dele
noen ord med dere i anledning 17. mai.
I år har vi i Venneslarussen hatt et sterkt
fokus på inkludering og samhold, verdier
som virkelig har preget vår russetid.
Vi har arbeidet hardt for å sikre at alle føler
seg velkomne og inkludert i vårt russefellesskap. Gjennom å oppmuntre til respekt,
toleranse og åpenhet har vi forsøkt å
skape et felleskap der alle kan være seg
selv og føle seg sett.
Jeg vil benytte anledningen til å rette en
stor takk til alle våre lærere. Dere har virkelig holdt ut med oss russen gjennom våre
mer utfordrende øyeblikk, og vi setter stor
pris på deres tålmodighet, engasjement og
vilje til å alltid hjelpe oss.
Til administrasjonen ved skolen vår vil jeg
også rette en hjertelig takk. Dere har alltid
stilt opp for oss med et smil og en vilje til
å hjelpe, enten det gjelder å løse utfordringer eller bare være der når vi trenger
støtte.
La oss nå feire ikke bare vår nasjon og vår
frihet, men også fellesskapet og samholdet
vi har oppnådd her i Vennesla. Sammen er
vi sterke, og sammen kan vi skape positive
endringer for alle oss her i Vennesla.
Gratulerer med dagen, kjære venner.
La oss heve flagget og feire vårt fantastiske samfunn med stolthet og glede!
Med vennlig hilsen
Russepresident Dennis Ruthol